O organizacji
english version

Północnoatlantycka Organizacja Producentów została utworzona w 2003 roku przez spółki, które prowadzą  połowy na łowiskach: Atlantyku Północnego - na akwenach konwencji NAFO, NEAFC oraz w rejonie Svalbardu (od 1997 roku), Afryki Zachodniej - na akwenach Maroka i Mauretanii (od 2008 roku) i Pacyfiku Południowego - na akwenach konwencji SPRFMO (od 2009 roku). 

Północnoatlantycka Organizacja Producentów jest członkiem EAPO - stowarzyszenia organizacji producentów UE oraz Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Przedsiębiorstw w Sektorze Rybołówstwa (Europêche). Bierze udział w grupach roboczych w ramach UE, NAFO, NEAFC, SPRFMO i innych branżowych organizacji zawodowych, w tym organizacji przeciwdziałających nieraportowanym połowom (IUU fishing). PAOP reprezentuje polskie rybołówstwo dalekomorskie w Komitecie Doradczym ds. Morza Północnego (NSAC), Pelagicznym Komitecie Doradczym (Pelagic AC) oraz Komitecie Doradczym ds. Floty Dalekomorskiej (LDAC). 

Północnoatlantycka Organizacja Producentów współpracuje z Morskim Instytutem Rybackim (MIR) w Gdyni, w zakresie wspierania badań naukowych na wodach Północnego Atlantyku, mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami rybackimi, ochronę środowiska oraz stworzenie systemów zarządzania jakością. Zgodnie z opracowywanymi corocznie Planem Produkcji i Obrotu, Północnoatlantycka Organizacja Producentów podejmuje regularne działania w celu promowania rentownej i zrównoważonej działalności połowowej swoich członków, stabilnego zatrudnienia polskich marynarzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, identyfikowalności i wysokiej jakości produktów rybołówstwa morskiego wytwarzanych na statkach swoich członków.

Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną internetową, na której można uzyskać informacje na temat naukowego, politycznego i ludzkiego wymiaru zrównoważonego rybołówstwa http://sustainablefisheries-uw.org/

 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł