O organizacji
english version

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o. została utworzona w 2003r. przez spółki, które prowadzą  połowy na łowiskach :

Atlantyku Północnego-  na akwenach konwencji NAFO, NEAFC oraz w rejonie Svalbardu, od roku 1997;
Afryki Zachodniej- na akwenach Maroka i Mauretanii, od roku 2008;
Pacyfiku Południowego- na akwenach konwencji SPRFMO, od roku 2009.

Zgodnie z opracowywanymi corocznie Programami Operacyjnymi oraz Programem Podnoszenia Jakości, Północnoatlantycka Organizacja Producentów podejmuje działania w celu zapewnienia ekonomicznych, planowych i racjonalnych połowów, stabilnego zatrudnienia polskich marynarzy oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości, produkowanych na statkach swoich członków, produktów żywnościowych .

Organizacja jest członkiem EAPO - stowarzyszenia organizacji producentów UE. Bierze udział w grupach roboczych w ramach UE, NAFO, NEAFC SPFO i innych branżowych organizacji zawodowych, w tym organizacji przeciwdziałających nieraportowanym połowom (IUU fishing). PAOP reprezentuje polskie rybołówstwo dalekomorskie w Regionalnej Radzie Doradczej Morza Północnego, Pelagicznej Regionalnej Radzie Doradczej oraz Regionalnej Radzie Doradczej Floty Dalekomorskiej.

Północnoatlantycka Organizacja Producentów współpracuje z Morskim Instytutem Rybackim (MIR) w Gdyni, w zakresie wspierania badań naukowych na wodach Północnego Atlantyku, mających na celu racjonalne gospodarowanie zasobami rybackimi, ochronę środowiska oraz stworzenie systemów zarządzania jakością.

 
PAOP reprezentuje:

100% polskich połowów dalekomorskich w segmencie Atlantyku Północnego.
100% polskich połowów dalekomorskich w segmencie Afryki Zachodniej.
Ok. 50 % potencjału polskiej floty rybackiej zarejestrowanego w Rejestrze Statków Rybackich.

 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł