Members
wersja polska

ATLANTEX Sp. z o.o.
ul. Parkowa 13/17/123, 00-759 Warszawa
NIP: 521-19-61-526
REGON: 012350297
zarejestrowana w KRS pod nr 187269


ARCTIC NAVIGATIONS Sp. z o.o.
ul. Parkowa 13/17/125, 00-759 Warszawa
NIP: 521-33-45-292
REGON: 140121583
zarejestrowana w KRS pod nr 0000234303

 

PAOP fishing vessels

PAOP is the owner of the three following factory trawlers:

Arctic Navigations:
m/t POLONUS GDY-58, 
gross tonnage 2 348 GT
engine power 3375 kW

Atlantex:
m/t Janus GDY-57,
gross tonnage 1 467,56 GT
engine power 5 420 kW

m/t SAGA GDY-150,
gross tonnage 7765 GT
engine power 5296 kW

 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł