Członkowie organizacji
english version

ATLANTEX Sp. z o.o.
ul. Parkowa 13/17/123, 00-759 Warszawa
NIP: 521-19-61-526
REGON: 012350297
zarejestrowana w KRS pod nr 187269


ARCTIC NAVIGATIONS Sp. z o.o.
ul. Parkowa 13/17/125, 00-759 Warszawa
NIP: 521-33-45-292
REGON: 140121583
zarejestrowana w KRS pod nr 0000234303

 
Statki należące do PAOP:
 
Arctic Navigations:
m/t POLONUS GDY-58
pojemność brutto 2 348 GT
moc silnika 3 000 kW

Atlantex:
m/t JANUS GDY-57
pojemność brutto 1 467,56 GT
moc silnika 5 420 kW

m/t SAGA GDY-150, 
pojemność brutto 7 765 GT
moc silnika 5 296 kW
 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł