Praca
english version

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY 2009

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o. prowadzi połowy statkami pod polska banderą na Północnym Atlantyku, Afryce Zachodniej i Pacyfiku Południowym. Jest pierwszą w Polsce organizacją producentów branży rybołówstwa uznaną przez administrację krajową oraz Komisję Europejską.

Oferujemy pracę na naszych statkach rybackich i poszukujemy zarówno doświadczonych specjalistów oraz młodych kandydatów bez doświadczenia rybackiego na stanowiska:

- rybak pokładowy,
- pracownik przetwórni,
- bosman,
- motorzysta,
- elektryk,
- mechanik maszyn przetwórstwa ( Baader),
- technolog przetwórstwa,
- oficer pokładowy,
- kucharz

Zapewniamy atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz możliwość stałego rozwoju.
Najlepszym kandydatom oferujemy długotrwałą współpracę.
Młodym pracownikom oferujemy możliwość doskonalenia umiejętności oraz zdobycia doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza rekrutacyjnego (do pobrania poniżej), listu motywacyjnego oraz kserokopii dokumentów uprawniających do podjęcia pracy na statkach morskich na adres:

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o. o.
ul. Parkowa 13 / 17 / 123, 00 - 759 Warszawa
lub na adres e-mail: praca@paop.org.pl

Organizacja nie udziela informacji na temat zatrudnienia telefonicznie.

Informacja dla Kandydatów

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o. informuje wszystkie osoby zainteresowane pracą na statkach PAOP, że zarówno PAOP ani żadna ze spółek będących członkiem PAOP nie pobiera bezpośrednio ani pośrednio przez jakiekolwiek osoby reprezentujące te spółki, żadnych opłat związanych ze złożeniem i rozpoznaniem wniosku o pracę.
Organizacja zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Działania takie uznaje za niezgodne z prawem, a w szczególności z art. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 61 poz.258), za nieprzestrzeganie którego grozi odpowiedzialność karna, określona w art. 92 w/w ustawy.

 

Zarząd PAOP Sp. z o.o.
Zarząd Atlantex Sp. z o.o.
Zarząd Arctic Navigations Sp. z o.o.

 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł