Ustawy i rozporządzenia
english version
 
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1924/2000 z dnia 11 września 2000 r.
 
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 908/2000 z dnia 2 maja 2000 r.
  Rozporządzenie Rady (WE) NR 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r.
  Ustawa o rybołówstwie z dnia 19 lutego 2004 r.
 
Ustawa o rynku rybnym i pomocy finansowej gospodarce rybnej z dnia 22 stycznia 2004 r.
 
Program Operacyjny PO RYBY 2007-13.
 
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z 27 lipca 2006 r.
 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z 16 stycznia 2009 r.,  TAQ&QUOTAS
 

Zielona księga - Reforma wspólnej polityki rybołówstwa

 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł