Links
wersja polska

Sustainable fisheries http://sustainablefisheries-uw.org/

Atlantex Co. Ltd.:    www.atlantex.pl

Ministry of Agriculture and Rural Development:    www.minrol.gov.pl

Samherji hf:    www.samherji.is

FAO Fisheries Department Fishing Maps:    ftp.fao.org/maps

European Association of Fish Producers Organizations:    www.eapo.com

North Sea Regional Advisory Council:    www.nsrac.org

Pelagic RAC:    www.pelagic-rac.org

European Commission - Fisheries:    http://ec.europa.eu/fisheries

SPRFMO: www.southpacificrfmo.org

 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł