Linki
english version
Zrównoważone rybołówstwo http://sustainablefisheries-uw.org/
 
Firma Atlantex www.atlantex.pl
 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  www.minrol.gov.pl
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
 
Morski Instytut Rybacki www.mir.gdynia.pl
 
Samherji ehf www.samherji.is

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa www.fao.org

Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Producentów Rybnych www.eapo.com
 
Regionalna Rada Doradcza Morza Północnego www.nsrac.org
 
Dalekomorska Regionalna Rada Doradcza www.ldrac.eu
 
Pelagiczna Regionalna Rada Doradcza www.pelagic-rac.org
 
Portal Unii Europejskiej www.europa.eu/fisheries

SPRFMO: www.southpacificrfmo.org

 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł