Polish high sea fleet
wersja polska

North Atlantic Producers Organization would like to present its presentation- "Polish high sea fleet- development and restructurization 1945-2011.

PolishHighSeaFleetDevRestr1945-2011.pdf

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł