Restrukturyzacja
english version

Północnoatlantycka Organizacja Producentów przedstawia opracowanie dotyczące polskiej floty dalekomorskiej 1945-2011.

PolskaFlotaDalekomorskaRozwRestrukturyzacja1945-2011.pdf

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł