Współpraca z MIR
english version

Od poczatku swojego istnienia nasza Organizacja współpracuje z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni.

Poniżej prezentacja opisująca naukową współpracę PAOP i MIR.

Paop-mir.pdf

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł