EU Projects
wersja polska

North Atlantic Producers Organization is pleased to announce that at the end of 2011 we began costruction works of coldstore in Port of Gdańsk.

The project is co-financed by the European Fisheries Fund.

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł