Projekty UE
english version

1. W roku 2014 Północnoatlantycka Organizacja Producentów zakończyła inwestycję budowy Chłodni Składowej Dalekomorski Port Rybacki Gdańsk, w Porcie Gdańskim, na obszarze Wolnego Obszaru Celnego.

Inwestycja ta została współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego, w ramach środka "Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach"- objętego osią priorytetową 3- Środki służące wspólnemu interesowi, Programu Operacyjny  "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

 

2. Restrukturyzacja Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów.

   

 

 

   

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka 3.1 Działania wspólne, objętego osią priorytetową 3.

 

Tytuł Operacji:

”Restrukturyzacja Północnoatlantyckiej Organizacji Producentów”

 

 

KRS: 0000180836, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Kapitał zakładowy 2.394.000,00 zł